Online účetnictví

Unikátní službu, kterou našim klientům nabízíme, je tzv. ONLINE-ÚČETNICTVÍ.

Výhody ONLINE-ÚČETNICTVÍ:

  • online přístup kdekoliv a kdykoliv 24 hodin denně
  • žádné vstupní investice, klient nemusí hledat a kupovat účetní software
  • do systému může být připojeno libovolné množství uživatelů a data jsou vždy aktuální pro všechny přihlášené uživatele
  • klient neřeší zálohování ekonomických dat
  • externě vedené účetnictví je levnější než provoz vlastní účtárny

Smyslem projektu ONLINE-ÚČETNICTVÍ je spojení odborné služby externí účetní firmy s pohodlím přístupu z libovolného místa. Základem ONLINE-ÚČETNICTVÍ je, že klient má možnost se kdykoliv a odkudkoliv připojit ke svým firemním účetním a ekonomickým datům a má tak aktuální přehled o všech účetních položkách (např. o svém hospodaření či o přehledu pohledávek a závazků své firmy).

Schéma využití služby účetnictví online využitím internetu. 

Při používání ONLINE-ÚČETNICTVÍ klient (či jakýkoliv jiný administrativní zaměstnanec) zpravidla zadá prvotní doklady do systému, tj. například pokladní doklady, faktury, skladové příjemky a výdejky atd. Tyto doklady může klient tisknout přímo z účetního programu na svých tiskárnách. Doklady v papírové podobě pak následně přebereme od klienta a naši účetní pracovníci je dle příslušných účetních postupů a pravidel zaúčtují.

Protože prvotní doklady jsou již uloženy v ONLINE- ÚČETNICTVÍ administrativním pracovníkem klienta, odpadá pro nás zadávání dokladů do systému a tím se stává ONLINE-ÚČETNICTVÍ levnější než klasicky vedené účetnictví! Kombinace internetového bankovnictví a existence prvotních dat v našem systému zároveň poskytuje managementu podniku aktuální informace o zaplacených či nezaplacených fakturách, stavu bankovních účtů, aktuálním stavu skladu apod.

K používání ONLINE-ÚČETNICTVÍ nejsou potřeba žádné vstupní investice. Klient nemusí investovat do nákupu ekonomického software, nemusí zaměstnávat vlastní odbornou účetní.

Základní myšlenkou celého systému ONLINE-ÚČETNICTVÍ je sdílení dat mezi všemi uživateli. Architektura systému klient-server umožňuje všem připojeným klientům pracovat v reálném čase se stejnými daty. Klient potřebuje pouze běžné připojení k internetu. Na našem serveru je nainstalován ekonomický informační systém, do kterého se klient kliknutím na ikonu vzdáleného připojení a zadáním hesla připojí a tím se dostane do systému. Na monitoru klienta se objeví pracovní prostředí ekonomického systému a další práce probíhá stejně, jako kdyby byl program nainstalován na počítači klienta.

Při práci klient plně využívá svých lokálních prostředků jako například vlastní tiskárny či internetové bankovnictví.

Zabezpečení systému

K zabezpečení systému ONLINE-ÚČETNICTVÍ se používá několik úrovní.

  1. První úrovní je autorizace. Klient může k databázi přistupovat pouze přes svůj autorizační kód, který je jedinečný.
  2. Další úrovní je přenos dat mezi serverem a počítačem, který probíhá prostřednictvím VPN. VPN vytvoří tunel mezi klientem a databází vždy, kdy s ní budete chtít pracovat. VPN zajistí další úroveň autorizace a navíc celou komunikaci šifruje.
  3. Poslední úrovní zabezpečení systému je zálohování dat na několikeré úrovni.

Postup spolupráce

Po odsouhlasení ceny a smluvních podmínek navštíví Vaši firmu náš zástupce. Po podepsání smlouvy budou nastavena na našem serveru přístupová práva a na Vašich počítačích bude zprovozněn ekonomický systém.

Dle zvolené agendy (účetnictví online a vedení účetnictví, mzdová a personální agenda, daňová evidence, účetní supervize) zároveň proběhne školení příslušných uživatelů. Samozřejmostí spolupráce je také naše telefonická a online podpora.

V pravidelně sjednaných intervalech pak od nás dostáváte elektronickou či papírovou formou informace o stavu hospodaření Vaší společnosti, vyplněná přiznání k DPH a další sjednané výstupy z účetnictví.

Díky této formě spolupráce máte Vaše ekonomická data vždy k dispozici a můžete s nimi kdykoliv pracovat z různých míst (prodejna skladu, domov, z notebooku na dovolené či jiných provozoven Vaší společnosti).

Outsourcing

Proces, při kterém společnost deleguje vedlejší činnosti a práci ze své interní struktury na externího dodavatele, který se na provádění těchto operací specializuje.

Online účetnictví

Smyslem projektu online účetnictví je spojení odborné služby externí účetní firmy s pohodlím přístupu z libovolného místa.

Forma spolupráce

Našim klientům nabízíme online účetnictví i klasické externí zpracování účetnictví, tj. doklady jsou zpracovávány u externí účetní firmy. Doklady přebíráme od klienta osobně, poštou či elektronicky.

 
 
Rosteme společně