Další služby online účetnictví

Zpracování mzdové agendy a vedení personální agendy

Zpracování mezd a vedení personální agendy je další významnou činností, kterou Vám můžeme nabídnout.

Výhody externího zpracování mezd:

 • úspora nákladů – externí zpracování mezd vyjde úsporněji, než vedení vlastní mzdové účtárny
 • moderní přístup – předávání podkladů je možné jak v papírové, tak elektronické podobě
 • zastupitelnost – klient neřeší nemoci nebo dovolené mzdových účetních
 • odpovědnost – odpovědně přistupujeme k výsledkům své činnosti včetně odpovědnosti za chybně zpracované mzdy
 • diskrétnost – je samozřejmostí při zpracovávání citlivých dat
 • rychlost

Nabízíme kompletní zpracování mzdové a personální agendy:

 • zpracování a výpočet mezd
 • zpracování srážek z mezd zaměstnanců
 • měsíční mzdové přehledy
 • zpracování měsíčních přehledů pro ZP a SP
 • roční zúčtování daní pro zaměstnance
 • vedení mzdových listů
 • vedení evidenčních listů důchodového zabezpečení
 • vyhotovení příkazů k úhradě mezd v elektronické podobě dle banky, kterou klient používá
 • mzdové poradenství
 • zastupování při kontrolách na úřadech (ZP, SSZ, FÚ)
 • individuální přístup
 • zpracování pracovněprávních smluv, dohod a jejich změn
 • přihlášky a odhlášky zaměstnanců pro SSZ a ZP
 • statistika

Vedení účetnictví, vedení daňové evidence, účetní supervize

Vedení účetnictví je prováděno v souladu se zákonem o účetnictví, účetních standardů a dalších zákonných předpisů. Klientům zpracováváme na měsíční či čtvrtletní bázi přiznání k DPH a poskytujeme pravidelné informace o: 

 • stavu účetnictví
 • výsledku hospodaření klienta
 • nevyúčtovaných či neproplacených položek v účetnictví
 • upozornění na rizikové položky v účetnictví

Klientům rovněž nabízíme zpracování vnitřních směrnic týkající se účetnictví.

Po skončení účetního období předáváme klientovi řádnou účetní závěrku včetně dokladové inventarizace, k archivaci předáváme účetní doklady včetně všech povinných účetních knih.

Při vedení daňové evidence, stejně jako u vedení účetnictví, poskytujeme klientům pravidelné informace o stavu hospodaření a přehled nezaplacených pohledávek a závazků. Po skončení účetního období zpracujeme roční závěrku včetně dokladové inventarizace a k archivaci předáme doklady včetně povinných evidencí.

V rámci služby vedení účetnictví nabízíme účetní supervizi. Účetní supervize je služba, kdy na provoz ekonomického oddělení dohlíží zkušená externí hlavní účetní. Výhodou jsou především nižší náklady na odborného pracovníka a také skutečnost, že účetní doklady klienta neopouštějí jeho sídlo.

Outsourcing

Proces, při kterém společnost deleguje vedlejší činnosti a práci ze své interní struktury na externího dodavatele, který se na provádění těchto operací specializuje.

Online účetnictví

Smyslem projektu online účetnictví je spojení odborné služby externí účetní firmy s pohodlím přístupu z libovolného místa.

Forma spolupráce

Našim klientům nabízíme online účetnictví i klasické externí zpracování účetnictví, tj. doklady jsou zpracovávány u externí účetní firmy. Doklady přebíráme od klienta osobně, poštou či elektronicky.

 
 
Rosteme společně